HOME | SiteMap | E-Mail

  31
185
859
523,308
  현재접속자 : 3 (회원 0)

   
  방명록입니다
  글쓴이 : 영상     날짜 : 05-07-22 16:16     조회 : 3182     추천 : 0    
날이 넘 덥죠~ 기진맥진 일보 직전이예여~ 고강동 어딘지 알아요~ 멀지도 않네~ 가족끼리 함 봐요~ 오빠가 몇년 생이었지...? 울신랑이랑 비슷한가...? 울 신랑 70년.......

   

Copyright 1999 ⓒ www.baramdori.com. All Rights Reserved.